Pri obnove bytového domu je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť okrem zovňajšku aj na oko skrytým, z estetického hľadiska zanedbateľným systémom bytového domu – zvislým a ležatým rozvodom. Zanedbanie údržby alebo výmeny jednotlivých komponentov kanalizačných, vodovodných, elektrických, plynových rozvodov, či rozvodov kúrenia, môže viesť k ich havarijnému stavu a v krajných prípadoch k ohrozeniu života obyvateľov bytového domu. Zastarané a neudržiavané „stupačky“ v bytovom dome sú často na pokraji svojej životnosti a havarijného stavu. Prejavujú sa netesnoťami, nízkym prietokom a v niektorých prípadoch hlukom. Na stav a zanášanie rozvodov má veľký vplyv najmä kvalita vody.

Pri výmene rozvodov najčastejšie používame systémy od popredného svetového výrobcu REHAU. Všetky výrobky tejto firmy majú svoju dlhoročnú tradíciu a sú vyrábané z ohľadom na zachovanie čo najvyšších štandardov kvality, bezpečnosti a hospodárnosti.

 • Rozvody pitnej vody a kúrenia

  Pri výmene rozvodov pitnej vody používame systém REHAU RAUTITAN. Systém na inštalácie pitnej vody RAUTITAN od REHAU ponúka ideálne riešenie systému vysokokvalitných rúr a fitingov. Tvarovo stabilné a pružné univerzálne rúry RAUTITAN v kombinácii s vynikajúcou spojovacou technikou pomocou násuvnej objímky z polymérových aj kovových materiálov a premysleným systémom príslušenstva ponúkajú správne riešenie v každej náročnej situácii. Systém RAUTITAN je presvedčivý v oblasti inštalácií pitnej vody celosvetovo už po celé desaťročia svojou nespornou hygienickosťou, dlhodobou spoľahlivosťou a jednoduchou montážou.

 • Kanalizačné potrubia

  Systém RAUPIANO PLUS spĺňa najnáročnejšie požiadavky na odhlučnenie podľa VDI 4100 a výrazne eliminuje rušivé zvuky z kanalizácie. Pri hlučnosti menej ako 20 dB(A) spĺňa systém už dnes nároky zajtrajška. Tri funkčné vrstvy zaisťujú spoľahlivý odtok, absorbujú hluk a potrubie možno bez obáv klásť aj pri teplote -10 °C Hydraulicky optimalizované tvarovky zabezpečujú optimálny odtok a jeho nízku hlučnosť Špeciálne patentované upevňovacie prvky účinne eliminujú hluk šírený hmotou Zosilnené steny kolien sa postarajú o väčšiu hmotu tam, kde je to na eliminovanie hluku najviac potrebné

 • Plynové rozvody

  Ako materiál na výmenu plynových rozvodov sa používa kov.

 • Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

  Podmienky vyregulovania hydraulickej sústavy rieši zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti), ktorý bol prijatý uznesením Národnej rady Slovenskej republiky 4. 11. 2008. Zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia je nutné splniť do 31. 12. 2013. Z pohľadu zákonných povinností uvedených v citovanom zákone je dôležité splniť si povinnosť uloženú v § 6, ktorou sa ustanovujú povinnosti pri spotrebe energie v budovách. Zákon uvádza, že povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove – bytovom dome má len vlastník veľkej budovy. Pod veľkou budovou sa v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1 000 m2. Zákon č. 476/2008 Z. z. ukladá vlastníkom bytových a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť, aby zabezpečili a udržiavali hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu. Hydraulickým vyregulovaním sa zabezpečuje, aby boli všetky vykurované miesta za každých podmienok zásobované primeraným množstvom teplej vody. Pri určovaní tepelných prietokov sa vychádza z tepelných strát jednotlivých miestností. Ako je teda zrejmé, po zateplení bytového domu je potrebné, z dôvody zmeny tepelných strát, vykonať hydraulické vyregulovanie sústavy, aj keď bola vyregulovaná pred zateplením.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať