Pod pojmom obnova spoločných priestorov rozumieme maľovanie pivničných, vestibulových priestorov, vymaľovanie výťahovej šachty a obnova pochôdzných častí.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať